Välkommen till Sunnantorps Gård

Ekologiskt och gräsuppfött kött

Sunnantorps Gård är en av pionjärgårdarna i Skåne inom ekologisk produktion. Delar av gården har varit ekologisk sedan 1972.(KRAV-godkänd).
Sedan våren 2016 drivs gården av Julius, andra generationen Anderssons. Mamma Lisbeth och syskonen Pontus och Liisa hjälper till ibland, när de är hemma.
På gården bedrivs köttdjursproduktion med kalvuppfödning. Gården har ca 120 djur: kor, kvigor, kalvar och två tjurar. 2024, odlas också korn, åkerböna, raps, Ölandsvete, råg, vete, havre, korn och klöver/ gräs.
Redan 1977, när Lisbeth var med och startade, var idén att djuren i Sverige ska födas upp på foder som är odlat på gården, inte på importerad soja eller majs från Brasilien, Indien etc.
Så är tanken än idag och djuren på Sunnantorps Gård äter bara gräs och klöver på sommaren och hö och ensilage på
vintern. Avelsarbetet är också inriktat för detta foder.
Tjurkalvarna dricker mjölk naturligt från korna, som de går tillsammans med fram till slakt. De är då ca 7 - 8 månader.

Djuren

Tjurkalvar köps in från 2 skånska ekologiska mjölkgårdar. De går sen fritt tillsammans med gårdens 48 kor där de dricker mjölk fram till slakt.
På sommaren går djuren på bete och äter gräs och klöver, på vintern äter de enbart hö och ensilage.
På gården finns också en egen tjur för avel, av rasen Fleckvieh. Det är en ras som är speciellt bra på att tillgodogöra sig grovfoder såsom gräs och hö. Samt en Angus tjur för köttproduktion.
Vintertid vistas djuren i ett stort lösdriftsstall, fyllt med halm att ligga i. Uppvärmda vatten koppar och tillgång till utevistelse när vädret tillåter och djuren önskar.

Gårdens produkter

Djuren slaktas och styckas hos Skånska Vilt i Vinslöv. Köttet hängmöras alltid före styckning.
Eftersom djurens foder är helt baserat på grovfoder, hö, ensilage och bete, får köttet
samma fettsyra sammansättning som de vilda djurens, med hög halt av omega-3
Vår huvudprodukt är ekologiskt kalvkött
Kalvkötts låda, 1/4 kalv, består av fram och bakdelskött, färsen mald. köttet är förpackat i 1 kg förpackning , färsen 500 gram.
vikt 25 -32 kg
säljs direkt till kund 3 ggr/år
1/4 kalv kan beställas här genom att skicka e-post.
Sunnantorps Gård är godkänd livsmedelsgrossist och alla transporter sker med
Kylbil eller egen Kyl släp
Vi kör vår bil på biogas
Alla våra produkter är naturligtvis KRAV-godkända.

Nästa leverans


Nästa leverans augusti/september
Du kan beställa nu
info@sunnantorpsgard.se
Hämtning på gården
Kalvkötts låda
1/4 kalv ca 30 kg +/-5
fin styckat, vakuumförpackat och färsen mald
185:-/kilo

Ekologiskt

När du som konsument väljer ekologiskt och kravgodkänt:
Säger du Nej tack till användning av kemiskt växtskydd.
Nej tack till konstgödsel
Nej tack till GMO-utveckling.
Nej tack till att tomater och gurka odlas på mineralullsmatta med droppnärings lösning.
Du säger också Nej tack till onödiga livsmedelstillsatser.
Du säger Ja tack till växtförädling av växter och avel av djur anpassade till ekologisk produktion.
Ja tack till Biologisk Mångfald och ökat Fågelliv.
Ja tack till minskade transporter av foder och gödselmedel.
Ja tack till mat utan kemikalierester.
Det är du som konsument som styr utvecklingen av ekologiskt Lantbruk genom
ditt matval.

Liknande gårdar